Afdrukken
Categorie: Projecten

Ecologisch Groenbeheer


Vooral in het Ecologisch groenbeheer komt er vaak cultuurtechniek bij kijken. Ecologisch groenbeheer is dmv
het graven van een poel of het vergraven van een oever maar dan zo dat de lagen structuur van de
aanwezige grond niet aangetast worden. Dit omdat de bestaande onkruiden/onkruidzaden van vroeger tot
ontkieming kunnen komen. Zo wordt er ook bij het vergraven van oeverrand ook nog maar vaak 1 keer
onderhoud gepleegd, en dit vaak aan de tegen overzijde van de afgraving om de planten niet aan te tasten.

Het aanleggen van een poel, waarbij de overige grond wordt gebruikt als verhoging.
Zie foto┬┤s

boven het begin van het maken
van de poel in talud vorm
Het vergraven van een bestaande sloot
wordt mee genomen in de poel
een verhoging. een talud achter de poel.